WARAK CONSULTING, SLU amb codi fiscal B62331731 és una societat limitada de nacionalitat espanyola, amb domicili al carrer Prat de la Riba, 2 Sant Feliu de Codines, codi postal 08182, Espanya, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb les següents dades registrals d'inscripció: Volum: 42563, Foli: 0085, Full n º: B 409960, inscripció 1.

En accedir a les pàgines World Wide Web de WARAK CONSULTING està acceptant els termes i condicions. Si no accepta els següents termes i condicions no li està permès l'ús del lloc web.

El contingut de les pàgines World Wide Web de WARAK CONSULTING té Copyright © de Warak Consuting, s.l.u el 2010. Queda reservat qualsevol dret no concedit aquí expressament. Queda prohibida la reproducció, transmissió, distribució o emmagatzematge del contingut total o parcial en qualsevol format sense el permís previ per escrit de WARAK CONSULTING, excepte acord amb els següents termes. WARAK CONSULTING l'autoritza a visitar les pàgines World Wide Web de WARAK CONSULTING en el seu ordinador o imprimir còpies d'extractes d'aquestes pàgines per al seu ús personal únicament i no per a la seva redistribució, llevat que compti amb el permís per escrit de WARAK CONSULTING. Cada un dels documents inclosos en les nostres pàgines World Wide Web pot estar subjecte a uns termes addicionals indicats en quest document.

Es permet l'ús d'aquest lloc web i del seu contingut per a ús privat no comercial. L'ús dels comunicats de premsa i altres documents classificats com públics es permet en comunicacions públiques indicant la font de la informació.

Aquest lloc web i el seu contingut s'ofereixen com un servei per a vostè. El contingut de les pàgines World Wide Web que WARAK CONSULTING ofereix no garanteix que les seves pàgines no pateixin cap interrupció o estiguin lliures d'errors. WARAK CONSULTING es reserva el dret a revisar les pàgines o retirar l'accés a aquestes en qualsevol moment. No ofereix cap garantia, expressa o implícita, incloses, entre altres, garanties de títol o de no infracció o garanties implícites de comerciabilitat o d'aptitud per a fins específics, amb relació a la disponibilitat, exactitud, fiabilitat o contingut d'aquest lloc. WARAK CONSULTING no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incident, quantificable o conseqüents, lucre cessant o interrupció de negocis, que es deriven de l'ús o de la impossibilitat d'usar aquest servei, encara que s'hagi notificat a WARAK CONSULTING la possibilitat d'aquests danys. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de certes garanties o limitacions de responsabilitat, pel què les limitacions anteriors poden no ser aplicables en aquest cas. La responsabilitat de WARAK CONSULTING en aquests casos estarà limitada fins al màxim grau permès per la llei.

En enviar material a qualsevol dels nostres servidors per correu electrònic o a través de les pàgines World Wide Web de WARAK CONSULTING, vostè està acceptant que: ( a) el material no contindrà cap element il.legal o inadequat per a la publicació per altres motius; ( b ) vostè realitzarà els esforços raonables per detectar i eliminar qualsevol virus o altres elements contaminants o destructius abans d'enviar qualsevol material, ( c ) el material és propietat de vostè o bé vostè té el dret il.limitat a lliurar- i WARAK CONSULTING podrà publicar el material gratis i/o incorporar el material o qualsevol concepte descrit en ell als nostres productes sense cap responsabilitat per part de WARAK CONSULTING, i ( d) vostè accepta no emprendre cap acció legal contra nosaltres en relació amb el material que ens hagi enviat i accepta indemnitzar en cas que terceres parts emprenguin accions legals contra nosaltres en relació al material que vostè ens hagi enviat.

WARAK CONSULTING no revisa ni pot revisar el contingut publicat pels usuaris en el seu lloc web i no serà responsable d'aquest contingut. WARAK CONSULTING, segons el seu propi criteri, podrà retirar en qualsevol moment qualsevol contingut publicat pels usuaris.