A Warak disposem dels sistemes més avançats en moviment intern i emmagatzematge WIP existents en el sector del cartró ondulat.

Dissenyem i executem qualsevol circuit de cintes planes d'acetal pel moviment del cartró des de la sortida d'onduladora fins a l'entrega a les màquines de transformació i a la seva sortida a l'emmagatzematge de producte acabat.

Els nostres càlculs, realitzats a partir de l'estudi de la producció de cada onduladora i de les necessitats de converting, garanteixen la màxima productivitat i autonomia, eliminant el palets a la secció d'emmagatzematge intermig.

També dissenyem i executem elements accessoris en els traçats de cintes com transfers, compactadores, taules de gir, de cruïlla, etc, sempre sota els criteris específics de cada projecte i amb els més alts estàndars de qualitat per a dotar les nostres instal.lacions de fiabilitat i durabilitat.

A Warak apostem a més per una solució de futur: l'emmagatzematge verticat intel.ligent per a producte intermig i també per a producte acabat i fins i tot bobines.

Warak compta amb el recolzament d'una ingenieria de projectes especialitzat en emmagatzematge vertical mitjançant transelevadors, per a l'aplicació d'aquestes tecnologies en plantes de cartró ondulat, tant en el tractament del producte intermig, manipulant directament les piles de cartró, com en emmagatzematge de producte final sobre palet.

     

Algunes de les PRINCIPALS AVANTATGES que estan fent que aquest sistema s'imposi a projectes de construcció i remodelació de fàbriques són:

 • Important augment de la capacitat d'emmagatzematge amb igualtat de m2 disponibles a fàbrica, fet que resulta imprescindible pel creixement d'algunes fàbriques existents o un considerable estalvi per les noves fàbriques.
 • Màxima simplicitat en la instal.lació i seguretat pels operaris.
 • Mínima potència instal.lada (reducció de potència instal.lada de fins a un 90%) i, per tant, mínims costos d'explotació.
 • Mínims costos de manteniment pel radical descens en número de motors, cèl.lules, variadors, etc.
 • Costos de inversió substancialment inferiors als habituals en emmagatzematge pla. 
 • Màxima versatilitat: totes les piles estan disponibles i, per tant, no és necessari imposar un ordre de comandes en transformació. No hi ha necessitat de FIFO o similar.
 • Major capacitat d'assecat del cartró sortit de l'onduladora per l'efecte xemeneia del magatzem vertical i l'espai entre piles, especialment important per les fàbriques que produeixen qualitats pesants de cartró per a agricultura.
 • Òptim aprofitament del magatzem gràcies al sistema de telemetria variable i ungles telescòpiques, exclusiu de Warak, amb el qual és possible introduïr fins a 3 piles de comandes diferents en una mateixa cel.la de 3m. d'ample x 2,5m. de profunditat (mesura habitual d'amplada de l'onduladora). Això permet un ús molt eficient de cada nínxol del magatzem.
 • Efecte "mur separador" del magatzem vertical que delimita perfectament la zona d'onduladora de la de converting (a efectes de soroll per exemple). 

Vegi a continuació algunes imatges d'emmagatzematge vertical:

 

Els magatzems verticals ofereixen un màxim aprofitament de l'espai i una gran versatilitat en mantenir disponibles cadascuna de les piles.

Un únic robot s'encarrega de l'alimentació i la sortida de les piles una vegada ja estan preparades. El magatzem vertical és, per tant, una opció simple i intel.ligent.               

Proporcioni a la seva fàbrica una màxima productivitat i capacitat de creixement, confiant-nos l'estudi del seu cas

Warak és capaç de dissenyar, fabricar i instal.lar íntegrament el seu sistema logístic de moviment de cartró des de la sortida de l'apilador fins a l'entrega de producte acabat, ja sigui sota el plantejament d'un magatzem pla o també com a auxiliars d'entrada, sortida d'un magatzem vertical.

Amb un software dissenyat per Warak, s'obté una traçabilitat exacta del bloc des de la seva fabricació fins a l'entrega a màquina per a la seva conversió sense ús d'etiquetes. A més a més, el programa identifica els blocs de cada comanda amb un color diferent, que permet a l'operari diferenciar-los amb facilitat en el PC de control mentre els blocs es desplacen sobre el pla real de la fàbrica representat a l'aplicació.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Material plàstic de primera marca.

 • Màxima robustesa mecànica tant estructural com en els mecanismes de moviment (eixos, rodaments, engranatges, pinyons, etç)

 • Automatització màxima amb elements electrònics de primera línea i accessibles en el mercat.

 • Programació pròpia i possibilitat d'accés remot per Ethernet.

 • Qualitat i professionalitat en la instal.lació.


AVANTATGES
 • Important augment de la capacitat d'emmagatzematge
 • Màxima simplicitat
 • Mínima potència instal.lada
 • Mínims costos de manteniment
 • Costos de inversió substancialment inferiors
 • Màxima versatilitat
emmagatzematge i logística
magatzem vertical
fiabilitat