Millora
Continua

L'anàlisi del fluxe de treball és un procés mitjançant el que s'examinen els processos buscant les millores en eficàcia. Al millorar els fluxes de treball, els recursos s'utilitzen de manera més eficient i el seu personal està en millors condicions per treballar a major capacitat. Aquests estudis són especialment rellevants en processos centrats per successió, com la fabricació de cartró ondulat.

Quan més àgils i eficients són els processos, menys serà el cost de la tasca a realitzar, les pèrdues de temps i errors. Gràcies al nostre software de simulació, podem recrear un bessó digital de qualsevol fàbrica fins el més mínim detall, introduïnt totes les variables possibles i estressar el procés per trobar punts de saturació.

A Warak hem dissenyat una linea d'equips auxiliars de transport de planxa de cartró per cubrir aquestes necessitats creixents i preparar el cartró pels magatzems verticals. Cintes de transport amb perfils laterals oberts per permetre la neteja sota els equips i així reduir el risc d'incendi, premses amb sistema d'amortigüació, carros de recollida fins a 8 paletes d'un sol cop. Equips per transportar cartró fins 60.000 m2/hora de la sortida d'onduladora i corresponent entrega a la transformació.

Mejora continua en logistica

Àrees de Millora

Reducció de mermes

Cèl·lules de càrrega i viscosímetre d'alta precisió per major repetibilitat de les preparacions.

Re-Enginyeria de processos

Gestió de circuits de càrrega i descàrrega amb electrovàlvules neumàtiques controlades automàticament.

Altres
serveis

Projectes de disseny i muntatge claus en mà tan de la part productiva, logística, magatzematge i expedicions.

Creem una rèplica digital de la seva fàbrica en 3D que ens permet realitzar simulacions amb diferents pics de producció o canvis en les seves instal·lacions, siguin logístics o de maquinària.