Software predictiu de
fluxe intralogístic

Entorn virtual per la presa de decisions

Realitzem estudis d'eficiència logística interna a fàbrica, mitjançant el nostre software de simulació 3D. Gràcies al nostre coneixement del sector i del funcionament de les fàbriques de producció de cartró, som capaços de crear un bessó digital de la seva fàbrica basant-nos en dades reals i aconseguir una rèplica quasi exacta de tots els processos. D'aquesta forma, podem realitzar proves d'estrés, simulacions, canvis de maquinària, de rotació de personal...en un entorn virtual, per més endavant implementar-los a la fàbrica real.

Amb la informació precisa, podem recrear canvis en les seves instal·lacions, com afegir o canviar maquinària, substituir un magatzem pla per un de vertical o redissenyar la distribució actual de maquinària. Una vegada projectats aquests escenaris, calculem els millores de rendiment que suposarien anualment a la fàbrica, el que proporciona dades fiables sobre possibles inversions de futur.

Durant el procés de simulació es permet corregir i provar noves estratèges constantment, aquest fet afavoreix a prendre la millor decisió en tot moment.

Gemelo digital fabrica cartón ondulado

Àrees de millora

Colls d'ampolla

Mitjançant proves sobre le bessó digital, podem detectar aquells punts crítics en el circuit intern de cartró.

Capacitat de magatzematge

Amb les dades reals de fabricació de planxa de cartró, podem simular l'espai necessari pel funcionament eficient tant de l'onduladora, com de la transformació.

Simulació de nova maquinària

La simulació amb dades reals ens permet incloure nova maquinària i obtenir dades fiables sobre le fluxe i els canvis en la producció. 

Millores de planificació

L'anàlisi de fluxes i la capacitat de magatzematge, conjuntament amb el parc de maquinària, ens permet replatejar la planificació de comandes a la fàbrica.

Altres
serveis

Projectes de disseny claus en mà de part productiva, logística, magatzematge i expedició.

Un bon platejament logístic és el primer pas per estalviar costos en una fàbrica de cartró. L'estudi passa pel disseny de planos, eficàcia de la maquinària instal·lada o formació dels operaris en bones pràctiques.