La solució de magatzematge per avui i per demà

Magatzem Vertical
cartró ondulat

L'evolució del sector cap a una exigència de major productivitat, obliga a les fàbriques a plantejar-se la solució d'un magatzem vertical per producte intermig de cartró ondulat.

Les raons per passar al magatzem vertical són irrefutables des del punt de vista tècnic, d'eficiència energètica i gestió.

El sistema amb transelevadores permet autgmentar el pulmó intermig de planxa, augmentant l'eficiència de l'onduladora, reduint les mermes a la secció de transformació i tenir un control total de l'stock intern.

Almacén vertical cartón ondulado

Avantatges comparatius:

Flat conveyors

Magatzematge horitzontal

 • Limitat al sistema FIFO.
 • Pèrdua de superficie operativa en 40%.
 • Poc control sobre existències.
 • Major consum per moviment.
 • Despeses elevades d'operativa i manteniment.
 • Mermes per intervenció manual.
 • Dificultat de cumpliment de normatives de salut alimentària de RBC.
 • Pèrdues per falta de traçabilitat.

 

Warak vertical storage

Magatzematge Vertical

 • Moviment independent de piles eliminant el sistema FIFO.
 • Capacitat de magatzematge fins a 3 o 4 vegades més amb la mateixa superficie.
 • Control integral de stock en temps real.
 • Reducció d'un 80% en components.
 • Reducció del 80% en potència instal·lada.
 • Millor conservació i assecat de piles.
 • Recinte sense operaris ni riscos en seguretat 100%.
 • Traçabilitat total sense etiquetes.
Warak stacker crane

Avantatges Warak

 • Transelevador de planxes de 5,5 metres de llarg.
 • Cel·les de grans dimensions amb distribució variable de piles.
 • Forquilles d'accionament intel·ligent, diverses comandes al mateix temps.
 • Planificació sobre bessó digital 3D basat en dades reals de producció.
 • Control de stock i maquinària en temps real i remot.
 • Auditoria integral en qualsevol moment.

Planificació i Control 4.0

El software IMOVE ofereix avantatges clau al procés de fàbrica.

Protocols de comunicació

El mòdul de comunicacions integra el software ERP de la planta, el protocol de sortides d'onduladora i màquines de transformació, l'SGA del magatzem vertical i la xarxa profinet amb els PLC.

Formació de blocs

El càlcul per la formació de blocs és essencial pel bon funcionament d'un magatzem vertical. el sistema optimitza de forma constant les piles de cartró a la sortida d'onduladora, formant blocs de cartró de la major dimensió possible i reduint així el nombre de cicles de transport.

Control dimensional

Prèviament a l'arribada dels blocs a la capçalera del magatzem vertical, es realitza un control dimensional per eliminar incidències en les càrregues dels transelevadors.

Distribució a máquines de transformació.

Depenent dela programació de comandes del ERP, l'IMOVE escull els blocs per l'entrega a la secció de transformació, garantitzant l'abastiment de totes les màquines en tot moment.

Visualització e integració amb piles de cartró

El software permet visualitzar qualsevol pila de cartró que estigui dins del sistema de manutenció i modificar les seves dades de comanda i destí.

Traçabilitat total

Imove guarda un arxiu històric de cada pila des de la sortida d'onduladora fins a l'expedició.

Informes

Imove ofereix informes configurables sobre les dades de l'estat general de les piles de cartró, ocupació de racks, entrada i sortida de magatzem, comandes específiques de cada client. Està sincronitzat amb l'estat del magatzem de forma continua.

Depenent de les dades del ERP, podem preparar un informe predictiu sobre l'estat actual del vertical, en qualsevol moment.

El software IMOVE ofrece ventajas clave al proceso de fábrica.

Què opinen els
nostres clients

Director tècnic Romcarton - Grup Rossmann

Guillaume Grandviennot ens parla un any després de la inauguració de la nova fàbrica amb magatzem vertical.

Guillaume Grandviennot

Rossmann Group

Si vol conèixer els avantatges que una instal·lació vertical pot oferir-li, informis sobre el nostre estudi de viabilitat.