Imove és el software WMS (Warehouse Management System) que coordina la planificació del ERP amb la sortida de l'onduladora, controla l'stock i envia les comandes a transformació optimitzant el procés a cada pas.

 

software warehouse management

Traçabilitat a fàbrica sense etiquetes

La plataforma de software imove garantitza la traçabilitat completa sense etiquetes de les piles de cartró a tota la fàbrica. Desde la sortida d'onduladora, fins les màquines de transformació, incloent el magatzem intermig. La coordinació entre aquestes àrees permet al programa realitzar les millores en la programació del fluxe de cartró, aprofitant al màxim els recursos disponibles a cada moment.

Protocols amb software ERP i onduladores

La nostra plataforma de software té integrats els protocols de comunicació amb oficines i onduladores més comuns del sector del cartró ondulat. OPM, PCtop, KIWI, RTS, BHS, FOSBER, MARQUIP; AGNATI.

Control total en mode SaaS

Imove funciona en mode Saas (Software as a Service), permitent l'accés des de qualsevol dispositiu web, amb una interficie fàcil i intuitiva. Aquesta modalitat permet realitzar auditories en qualsevol moment y des de qualsevol lloc en temps real.

Warehouse Management Software IMOVE

Millora en la

planificació de comandes

Reducció en

recirculació de piles

Traçabilitat total
de cada comanda